La Unitat VIH és una estructura creada l'any 1985 dins del Servei de Malalties Infeccioses per a l'assistència ambulatòria de pacients infectats pel VIH. Tenint en compte la complexitat mèdica, social i psicològica de la SIDA, l'objectiu de la Unitat ha estat i continua essent l'assistència integral dels pacients infectats pel VIH. Els últims anys hem incorporat l'atenció de pacients amb malalties de transmissió sexual, siguin o no VIH+ dins del marc d'una Unitat Funcional d'ITS en col·laboració amb altres serveis de l'hospital.

Noticies