Assistència

A la nostra unitat, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral als nostres pacients, disposem de diferents serveis pel complet abordatge de la infecció pel VIH així com d'altres malalties relacionades.

Control de l'infecció pel VIH


En la nostra unitat fa més de 20 anys que tractem pacients infectats pel VIH. Els pacients derivats de d'altres centres, diagnosticats al servei d'urgències de l'Hospital o els pacients que es diagnostiquen en fer-se la prova a les nostres instal·lacions fan una primera visita per avaluar el seu estat de salut i conèixer la seva història clínica prèvia, les malalties actuals, la situació de les seves defenses i de paràmetres de salut generals i se l'ofereix el tractament indicat i a vegades també participar en un estudi per brindar-li les millors opcions terapèutiques per la seva malaltia. Actualment la majoria dels pacients que inicien seguiments realitzen 2 controls clínics i analítics a l'any, a menys que hi participin en un estudi on els controls són més freqüents. A més, els pacients que ho requereixin poden tenir suport psicològic per part de la psicòloga que col·labora amb nosaltres.


Gabinet de prevenció de càncer anal


La infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) és una malaltia molt més comuna del que es pensa, i principalment en homes que tenen sexe amb homes. La presència d'aquest virus a més de ser causa de berrugues (condilomes) genitals està també implicat en l'aparició de certs tumors. A la nostra unitat disposem d'un gabinet per la detecció precoç de la infecció d'aquest virus i pel tractament de malalties associades amb l'objectiu de reduir la incidència de tumors secundaris a aquest virus en els nostres pacients.


Seguiment i tractament de la co-infecció pel virus de l'Hepatitis

La co-infecció del VIH i el virus de l'hepatitis C (VHC) és una situació freqüent perquè tots dos virus compartirien una via comuna de contagi. Actualment la infecció pel VHC constitueix una de les malalties amb major prevalença al món, on es calcula que al voltant de 70 milions de persones presenten una infecció crònica per aquest virus. Un nombre considerable d'aquestes persones amb infecció crònica es troben en risc de desenvolupar dany hepàtic significatiu, cirrosi o càncer de fetge. En els darrers anys s'han produït canvis significatius en el seu abordatge però sobretot en els mètodes de diagnòstic i el tractament. La recerca clínica en l'àmbit del VHC s'ha transformat en un camp dinàmic on els nous tractaments d'activitat antiviral directa aconsegueixen eliminar el VHC amb molt pocs efectes secundaris en poques setmanes.

En la nostra unitat disposem de l'equip tècnic i humà capacitat, així com els últims tractaments disponibles pel maneig de la co-infecció de VIH i el VHC.

Unitat Funcional d'Infeccions de Transmissió Sexual

Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) han experimentat un increment significatiu de la seva incidència en el nostre mitjà igual que el que ocorre en altres grans ciutats europees. Noves estratègies de diagnòstic i cribratge asimptomàtic estan disponibles per facilitar el ràpid maneig dels casos i contactes així com optimitzar l'ús de tractaments antibiòtics. En aquest context l'adveniment de les estratègies de prevenció de la infecció pel VIH, fonamentalment la profilaxi pre-exposició (PREP) han despertat gran interès en la població i en la comunitat científica. La implementació de programes de profilaxis pre-exposició, els quals encara no han sigut aprovats al nostre país, però amb estudis d'investigació en marxa, permet un control més freqüent i un diagnòstic més precoç en les ITS.

En la consulta d'ITS duem a terme control ambulatori i seguiment en el marc d'una atenció multidisciplinària a través d'una unitat funcional (UFITS) a la qual es coordina l'atenció dels pacients en funció de les necessitats clíniques. A més dels nostres metges, en aquesta unitat col·laboren els serveis de microbiologia, d'urologia, el servei de malalties digestives i de ginecologia de l'hospital.

 


Hospital de dia


Durant els primers anys de l'epidèmia nombrosos tractaments o profilaxis s'administraven de manera ambulatòria als pacients amb infecció pel VIH. Aquest tipus de teràpies es realitzaven de manera habitual a l'"Hospital de dia" de la nostra Unitat. Amb el pas del temps, els pacients que viuen amb VIH presenten una menor morbiditat i amb això una millor situació immune. Això ha permès que es requereixin menys tractaments hospitalaris. Actualment a l'Hospital de dia se centralitza el control clínic d'infermeria (constants vitals) així com l'extracció de mostres clíniques, tan rutinàries com les relacionades amb la recerca clínica. Allà també es duen a terme procediments diagnòstics de baixa complexitat com són puncions lumbars, drenatges menors i presa de mostres (ITS). A més s'administren tractaments parenterals (IV i IM) o profilaxis inhalades (pentamidina).

L'equip d'infermeria també realitza una educació sanitària en tots els nostres pacients, fet que contribueix a millorar les mesures de protecció amb l'objectiu de reduir la transmissió del virus.