BENITO GARCIA VIDAL

Infermer d'Assajos clínics

Unitat VIH i MTS, Servei de malalties Infeccioses

Hospital Universitari de Bellvitge - IDIBELL

L’Hospitalet.08907 Barcelona

Espanya

Benito García va obtenir el títol d'Infermer a la Universitat de Barcelona (UB) en 1988. Va fer un Màster en Gestió de Recursos d'Infermeria per la UB en 1997. Treballa en la Unitat de VIH des de l'any 2014 i té un paper actiu en la Recerca del virus així com en l'atenció dels pacients. Una vegada a la setmana, col·labora amb gabinet de cribratge de càncer anal.