CAMILA PIATTI

Coordinadora d'Assajos Clínics

Unitat de VIH i ITS, Servei de Malalties Infeccioses

Hospital Universitari de Bellvitge- IDIBELL

L’Hospitalet.08907 Barcelona

Espanya

Va obtenir el títol de tècnic superior de Laboratori Clínico en el IES Alexandre Satorras a l'any 2014. Actualment està cursant el grau de Psicològia a la Universitat nacional d'Educación a Distancia. Té experiència en diferentes àreas de l'investigació (oncologia, hematologia, malalties infeccioses i neurologia).
Des del novembre del 2018 treballa com a Coordinadora d' assajos a la Unitat de VIH i ITS del Hospiutal Universitari de Bellvitge.