Horaris

El nostre horari d'atenció al públic és:

Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres: 9-14:30h

Dimecres: 9-16h

Horari de dispensació de farmàcia:

Dilluns-Divendres: 8:30-17:30

Recollida de medicació per missatger a farmàcia

El pacient ha de lliurar amb anterioritat a l'arribada del  missatger la següent documentació

- La recepta enviada per fax al número 93 260 7884

- Confirmar telefònicament la recepció de la recepta al 93 2607977

- Recompte de la medicació sobrant

El missatger haurà de lliurar a farmàcia:

- Fotocòpia del DNI i autorització per escrit signada pel pacient

Continguts