El nostre equip


La Unitat de VIH i Infeccions de Transmissió Sexual està composta per un equip multidisciplinari pel complet abordatge del pacient infectat pel VIH, a més compta amb l'estructura necessària per al desenvolupament d'assajos clínics i un equip de coordinació dedicat. A la Unitat treballen una secretària, una auxiliar de clínica, dos infermers,  6 metges especialitzats en VIH:  3 pertanyen a la plantilla (inclòs el cap de la Unitat) i 3 no (3 contractats a través de l'IDIBELL amb  fons del Servei per a tasques d'investigació clínica). També comptem amb la col·laboració d'un cirurgià del servei de cirurgia digestiva dins del gabinet de cribratge de càncer anal.  Pel desenvolupament de tots els projectes d'investigació que es desenvolupen a la unitat comptem amb un equip de Coordinadors d'Assajos clínics format per 3 persones i amb 1 estadística (finançats amb fons del Servei). Des de fa 9 anys comptem també amb un nutricionista (finançats amb fons externs) principalment per al desenvolupament  d'estudis de risc cardiovascular i osteoporosi amb fons externs, i amb una psicòloga de l'Associació Salud y Família.