SARA RICO CASTRO

Administrativa

Unitat VIH i MTS, Servei de malalties Infeccioses

Hospital Universitari de Bellvitge- IDIBELL

L’Hospitalet.08907 Barcelona

Espanya

Va obtenir el títol d'Auxiliar Administratiu en l'Institut FP. Poblenou de Barcelona en 1992.

Altres estudis realitzats, obtenint els següents títols:  Telemárqueting a Barcelona Activa (1994),  Administratiu de personal a Barcelona Activa (1996), Comptabilitat Informatitzada en BEMEN-3 (1997), Habilitats Socials en la interrelació amb l'usuari Terminologia mèdica per als serveis assistencials i PowerPoint a l'Hospital Universitari de Bellvitge (2006),  Actuació davant situacions difícils per al personal no sanitari a l'Hospital Universitari de Bellvitge (2008).

En 2005 va entrar a formar part de l'equip de l'Hospital Universitari de Bellvitge a Barcelona, havent prestat els seus serveis en les següents unitats: Anatomia Patològica, Cirurgia General, UCI, Radiologia, Dietètica, Endocrinologia, Cardiologia, Hospital de Dia, Rehabilitació, Urgències, Gabinets i actualment VIH.