ANTONIO NAVARRO

Nutricionista

Unitat VIH i MTS, Servei de malalties Infeccioses

Hospital Universitari de Bellvitge- IDIBELL

L’Hospitalet.08907 Barcelona

Espanya

Va obtenir la titulació en Nutrició i Dietètica per la Universitat de Barcelona, Espanya en 2009 i un Màster en Nutrició i Metabolisme per la Universitat de Barcelona, Espanya en 2011. Les seves àrees de pràctica clínica i recerca inclouen malalties cardiovasculars, metabolisme ossi, lipodistrofia i alteracions del metabolisme lipídic,  alteracions de la microbiota i inflamació. Està treballant en la Unitat de VIH de l'Hospital Universitari Bellvitgedes de 2009.